Information

Badning - Badning er en opbligatorisk del af idrætstimen og foretages til slut i timen. Det er derfor vigtigt, at eleverne til hver idrætstime medbringer håndklæde, idrætstøj, ude-eller inde idrætssko. Det er nemlig mest hensigtsmæssigt at have tøj og sko på, der passer til idræt, og som man kan bevæge sig i og svede i. Badet i slutningen af timen er en forfriskende hygiejnisk nødvendighed, som i øvrigt også er en hævdvunden tradition inden for dansk skoleidræt.

Cykler - Vi har en god og stærk tradition om at bruge cyklen i forbindelse med ud-af-huset arrangementer. Ofte kommer der børn i skole, der ikke har cykel eller har glemt cyklen. Det giver naturligvis lærerne et problem, som ofte må de efterlade eleverne tilbage i en anden klasse på skolen. Det betyder, at de pågældende elever går glip af en oplevelse samt meget læring. Vi har også en regel om, at når vi cykler med elever, skal de have en cykelhjelm på af hensyn til sikkerheden. Hjælp også jeres barn med at have en sådan med, når klassen skal på cykeltur - det er vigtigt, og ingen ønsker naturligvis at blive hjemme på skolen og ikke være med sammen med kammeraterne på tur.

Dimission - Dimissionsfest for elever og forældre i 9. klasse afholdes vanligt onsdag i den sidste uge inden sommerferien. Enkelte år kan skolen planlægge anderledes.

Elevsamlinger - Ofte er der elevsamling i festsalen, for de forskellige afdelinger. Her optræder klasserne med sange, teaterstykker o.lign. Tit er dette afslutningen på et forløb, hvor processen krydret med spændingen ved at stå frem på scenen. Her udvises gensidig respekt for hinandens arbejde.

Elevfoto - Skolens elever bliver fotograferet hvert år, og evt køb af billederne er frivilligt. Afregningen sker direkte med fotofirmaet uden skolens medvirken. Evt. reklamation vedrørende billederne foregår direkte til fotografen.

 

Information

Elevintra - Elevintra er et lukket forum, hvor den enkelte klasse kommunikere indbyrdes, opbevarer dokumenter og billeder, modtager beskeder, planer og opgaver fra lærerne for blot at nævne nogle af de mange muligheder.

Elevråd - Skolen har to elevråd. Et for 0.-3. klasse "lille elevråd" og et for 4.-9. klasse "store elevråd". Hvert elevråd har tilknyttet en kontaktlærer. "Lille elevråd" taler om dagligdagen i indskolingenshuset. "Store elevråd" har et forretningsudvalg, der består af formand og næstformand. Rådet har også et sekretærjob, der går på skift. Ofte klarer kontaktlæreren det. Elevrådet holder møder 8 - 10 gange om året. Hverklasse har to repræsentanter i rådet. Formand og Næstformand har ud over det almindelige elevrådsarbejde til opgave at repræsentere eleverne i skoelbestyrelsen ved møder én gang om måneden. Desuden deltager de i fælleselevrådet, som er for alle kommunens skoler.

Erstatningsansvar - Eleverne har selv ansvar for penge, værdigenstande og personlige ejendele, som de har med i skole eller til arrangementer på skolen. Eleverne har ansvar og erstatningspligt for lånt undervisningsmateriale. Roskilde Kommune eller skolen har ikke tegnet en generel ulykkesforsikring for skoleelever. Det betyder, at eventuelle skader som følge af uheld i skolen, må dækkes af forældrenes egen forsikring. Kun i de tilfælde, hvor skolen kan lastes for uheldet, vil kommunen yde erstatning. Det er derfor tilrådeligt, at I efterser, om familiens ulykkesforsikring er i orden.