Kalender 2018

22. januar kl. 19.00 - 21.00  Første informationsmøde  på Østervangsskolen, lærerværelset

1. februar kl. 16.00 - 17.00 7.M og 8.M optræder på Ragnarock i cafeen

25. februar  FRIST FOR TILMELDING TIL INTRODAGEN  sendes via mail: [email protected]

9. marts kl. 8.00 - 14.00 introdag I for elever på Østervangsskolen musiklokalet

1. + 8. marts kl. 8.00 - 14.00 introdage for elever på Østervangsskolen musiklokalet

28. marts kl. 19.00 - 21.00 Anden informationsmøde  Østervangsskolen, lærerværelset

12. april ANSØGNINGSFRIST  Ansøgningen sendes via mail: [email protected]

23. april kl. 16.00 - 18.30 Optagelsesprøve I på Østervangsskolen, musiklokalet

24. april kl. 16.00 - 18.30  Optagelsesprøve II på Østervangsskolen, musiklokalet

26. april  BESKED OM OPTAGELSE alle får besked via mail

 

Optagelseskriterierne

  1. Personligt engagement - eleven kan ikke lade musikken ligge, hverken når lysten driver værket, eller når det kræver hårdt arbejde at trække sig op.
  2. Åbenhed og mod - eleven ønsker t udvide son musikalske horisont og tør overskride grænserne for genrer, discipliner og arbejdsmetoder.
  3. Samarbejde og samskabelse - eleven vurderes på sin evne til at lytte til andre samt bidrage til fællessakbet ved både at kunne understøtte og gå forrest.
  4. Instrumentale færdigheder - elevens musikalske, tekniske og performative niveau bedømmes på baggrund af solistisk præstation på det primære instrument/sang.
  5. Det mangfoldige fællesskab - der tages hensyn til diversiteten af instrumenter og elevernes musikalske baggrunde.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven foregår på Østervangsskolen tirsdag den 17/4 og onsdag den 18/4 kl. 16.00 - 18.30. Så vidt muligt går man til prøve med gruppen fra introdagen, således at deltagere på introdag I går til prøve den 17/4, og deltagere på introdag II går til prøve 18/4.

Optagelsesprøven er udformet således, at den muliggør en bedømmelse af elevens niveau i forhold til optagelseskriterierne. Prøven består af en fælles prøve i to dele og en individuel prøve som beskrevet herunder.

Fælles prøve

Kropslig rytmik og rytmeforståelse - Der arbejdes med klap og tramp i rundkreds med fælles puls, underdelinger, rytmiske figurer, imitation, improvisation og kropslig bevægelse. Denne disciplin kræver ingen forberedelse, men tøj til at bevæge sig i. Varighed ca. 25 min.

Stemmefærdigheder og melodisk forståelse - Der arbejdes med flerstemmig sang og imitation. Denne disciplin kræver ingen forberedelse, men gerne stemmeopvarmning. Varighed ca. 15 min.

Individuel prøve

Spil på hovedinstrument eller sang -  Der spilles et selvvalgt stykke musik, fremført enten sole eller sammen med andre. Hvis der ønskes akkompagnement, skal dette aftales i god til inden prøven. Der kigges på det individuelle tekniske, musikalske og performative niveau. Denne disciplin kræver forberedelse - spil noget du kan lide og føler dig hjemme i. Varighed max 3 min.

Besked om optagelse samt indskrivning - Der gives besked om optagelse via mail senest fredag den 20. april, og de optagede elever skal herefter indskrives på Østervangsskolen senest torsdag den 26. april. Skolelederen på Østervangsskolen træffer den endelige beslutning, både ved optag til musikklassen, og hvis en elev mister interessen for musik, og derfor skal flytte klasse. Dette vil i givet fald ske med afsæt i Folkeskoleloven og med baggrund i en helhedsvurdering for den enkelte elev og efter tæt dialog med eleven og forældre.