Samarbejde med dagtilbud

Østervangsskolen samarbejder med de omkringliggende daginstitutioner
for at gøre overgangen til skole og SFO naturlig og smidig.