Ressourcepersoner på Østervangsskolen

På skolen og i tilknytning til skolen er ansat en række ressourcepersoner med særlige funktioner:

Skolepsykolog - se under kontakt

Tal- hørelærer - se under kontakt

Læsevejleder kontaktes via skolens kontor

Tosprogsvejleder kontaktes via skolens kontor

Inklusionsvejleder kontaktes via skolens kontor

IT-tekniker kontaktes via Læringscneteret

Læringsvejledere kontaktes via Læringscenteret