Velkommen til SFO Østervang på Østervangsskolen
 
 
                                                        
 
Kære Forældre!
 
Velkommen til SFOén og ”Indskolingshuset” på Østervangsskolen. Folderen indeholder oplysninger som vi, personalet, vil anbefale dig at læse. Det vil gøre dagligdagen lettere og mere smidig for dig, dit barn og os.
 
Overgangen fra børnehavens fysiske indramning til skolens matrikel er stor, da denne ikke er indhegnet. I de områder, hvor SFO ligger fysisk er der ”lege øer”, som børnene gør stor brug af. Det betyder, at børnene har et stort område at være aktive på, og I, forældre, skal være indforstået med at sætte tid af til at ”finde” eget barn, når I henter det.
 
Vi lægger vægt på at barnets dagligdag i SFO skal være udviklende og udfordrende.
Vores mål for arbejdet med børnene er;
Vores metode er;
 
Mange af vores aktiviteter og samværsformer går på tværs af alder. Børnene lærer af hinanden (mesterlæren) og der opstår traditioner, som de giver videre. Vi lægger vægt på at SFOén er et frirum, hvor der ikke er travlt, og hvor børnene leger og udvikles.
 
I folkeskoleloven er der krav om, at der skal være mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Det er her personalet i SFO får mulighed for at beskrive, ønsker til det pædagogiske arbejde med børnene i SFOén. Formålet er at fremme SFOéns inddragelse i folkeskolens formål, samt at give forældrene indblik i deres barns dagligdag. Jeg vil anbefale at I læser denne, indholdsbeskrivelsen ligger på Østervangsskolens og Roskilde kommunes hjemmesider.
 
Velkommen til.
 
 
Med venlig hilsen
 
Lisbeth Berggren
SFO Centerleder.
 
 
SFO i skolen
 
På hver årgang er der en ”trivselspædagog” som minimum. Trivselspædagogen har ”særligt øje” for barnets/børnenes trivsel i gruppen og samarbejder med klasselæreren og med Jer, forældre. Det indebærer blandt andet, at trivselspædagogen er garant for, at indgåede aftaler bliver videreformidlet, eller hvis der er situationer omkring barnet, vi skal være opmærksomme på, at dette så sker.
 
På skolen har vi skolepsykolog, talepædagog og sundhedsplejerske. Disse gør vi jævnligt brug af efter aftale med Jer. Skulle I have brug for støtte og vejledning herfra, formidler vi gerne kontakten.
 
Dagligdagen i SFOén.
 
SFOén åbner kl. 6.30. Børn, der kommer i SFO om morgenen, får tilbudt morgenmad indtil kl. 7.30. Børnene hjælper selv til med at dække bord og rydde af. Børn, der kommer i skole før kl. 7.50 skal gå ind i SFOén, da der først er opsyn på skolen fra kl. 7.50. Fra kl. 8.00 til kl. 14.00 har SFOén lukket, på skolens lukkedage har vi heldagsåbent fra kl. 6.30 til kl. 17.00.
 
1. maj starter vores ”nye” børn, vi kalder dem ”maj børnene”. For denne gruppe af børn har SFOén heldags åbent.
 
Når SFOén har åbent hele dagen skal det forventes, at der er ture og andet hvor SFOén kan være ”lukket” i tidsrummet fra kl. 9.30 til kl. 16.00. Kommer dit barn senere skal du lige ringe og hører om vi er på tur, før du sender dit barn i SFO.
 
Blæksprutten.
 
Blæksprutten er i SFOén nerven for vores ”pædagogiske opsyn”, den skal der være respekt for. Det er her børn og forældre trygt skal vide at der er tjek på deres barn.

 

 
Vi har børn der skal sendes til diverse aktiviteter og derudover er der mange af Jer forældre der ringer og beder os sende børn hjem eller til Fakta, det duer ikke. Blæksprutten kan ikke bruge tiden på at lede efter børn. Derfor ring mellem kl. 14.15 og kl. 14.45 og giv os besked om gå hjem tider, så kan vi planlægge det.
 
Mellem kl. 14.00 og kl. 16.30 er det børnene, der er i centrum, så undlad så vidt muligt at ringe i dette tidsrum.
 
Dagligdagen er præget af spontane og planlagte aktiviteter, men vigtigst er de aktiviteter barnet/børnene skaber gennem legen sammen med kammeraterne.
Som udgangspunkt bestemmer børnene selv, hvad de vil lave - være ude eller inde, deltage i værksteder eller lege. Nogle gange er det dog vigtigt, at få et ”voksenskub” og lidt anvisning på, at det kan være rart at deltage i en aktivitet, som man ikke lige havde tænkt sig, eller havde øje for!
Omkring kl. 16.30 deltager alle i oprydningen inde og ude. Går børnene hjem tidligere, skal de rydde op efter sig, eller lave aftale med de børn, der deltager i legen om, at de rydder op.
 
I, forældre, skal hjælpe til med, at jeres barn rydder op efter sig. Så vi sammen passe på materialer, legetøj og møblement.
 
Husk altid at sikre jer, at jeres barn har sagt farvel til ”blæksprutten”.
 
Struktur.
 
Vi har delt vores struktur op i sommer- og vinter halvår.
 
Fra d. 1. april til 30. september er alle børn i ”hovedhuset” og på vores ude område. Vi har lige sagt farvel til vores 3. klasses børn der er startet i klub. Og vores nye maj børn starter fra børnehaverne.
 
Vinterperioden starter op d. 1. oktober til d. 31. marts. Det betyder at vores SFO børn bliver spredt ud på vores inde arealer.
 
Cafe.
 
Som så mange andre aktiviteter i SFO, er også Cafeen en pædagogisk aktivitet. Børnene er glade for at være med til tilberedningen af maden, servere osv. SFOens øvrige børn får et pusterum ved at sidde sammen og spise.
 
Spisning af mad skal foregå i køkkenet og ikke i gangarealerne, vi voksne synes at mad indtages siddende. Vi har børn der bliver hentet omkring kl. 14.30 hvor vores cafe starter. Vi oplever forældre som mener at deres barn lige kan få noget med i hånden, men det kan de ikke, fordi vores mål med samling så smuldre, og respekten for børnenes ”arbejde” bliver tilsidesat.
                           
Åbningstider, Lukkedage og Forældrebetaling
 
Roskilde Byråd fastlægger SFO åbningstider, børnetal, personalenormering, økonomi, forældrebetaling, pladsgaranti og lukkedage.
 
I SFOén er der pladsgaranti, hvilket betyder at et barn, som er indskrevet på Østervangsskolen og går i en af skolens 4 mindste klasser, har ret til SFO plads.
 
Udmeldelse af SFO skal ske med 1 måneds varsel og altid til d. 1. eller 15. i måneden.
 
Udmeldelsen skal ske på skolens kontor.
 
 
Forældrekontakt og indflydelse
 
Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for SFOén og godkender vore ”Mål og indholdsbeskrivelse” for SFO. Skolebestyrelsen godkender blandt andet SFOens budget, ansøgninger til Skole- og Børneudvalget osv.
 
Det er vigtigt, at der er løbende dialog forældre og personale imellem. Skulle du ønske en ”snak” om, hvordan det går med dit barn, så kom og sig til. Vi lægger stor vægt på at vores forældresamarbejde fungerer optimalt for Jer og for os.
 
Vi bruger forældre intra i samme omfang som skolen, til nyhedsbreve, ugeplaner, beskeder og anden vigtig information. Det er derfor vigtigt at I jævnlig holder jer orienteret på forældre intra.
 
Nyttige oplysninger og ”spilleregler”
 
     
Forventninger til forældre
 
I perioder oplever vi, at forskelligt legetøj er oppe i tiden. Lad være med at give dit barn legetøj med, som det ikke er i stand til selv at passe på. Det er ærgerligt, når noget bliver væk. Børnenes legetøj er ikke SFOens ansvar.
Oplever du situationer omkring børnene, som ikke er acceptabelt, så overvej om det er nødvendigt at blande sig, og kontakt en af pædagogerne i SFOén. En anvendelig pejling herpå er: at opføre sig overfor andres børn, som du vil have, at andre forældre opfører sig overfor dit barn. Det er pædagogens opgave, i samarbejde med barnets forældre, at finde løsninger, som støtter barnet i en positiv udvikling.
Børnenes garderobeforhold er ikke gode, de er for små og der skal ikke meget overtøj på knagerne, før det bliver uoverskueligt for barnet og tøj forsvinder. Lav derfor en oprydning ca. en gang om ugen. Det er en god idé, at sætte navn i dit barns tøj, så har vi voksne i SFOen også en chance for, at det rette tøj kommer til rette barn og ikke i glemmekasse.
 
Ledelsesstruktur
 
 
                                          Telefonnumre
 
                               Forældre telefon      46314525
                               Margit                     45314524
                               Lisbeth                    45314523