Forældreintra:
 
ForældreIntra er et forum, hvor en klasses forældre og lærere kommunikerer over internettet.
En masse skole-hjem-meddelser leveres denne vej. Samme sted bliver billeder fra skolens hverdag og fester gjort tilgængelige for den lukkede målgruppe.
Man kan opnå adgang til ForældreIntra via skolens hjemmeside. Password bliver udleveret af klasselæreren.