Østervangsskolens trivsels- og antimobbepolitik

 

Det er Østervangsskolens vision at være rummelig og sikre eleverne den optimale trivsel – være mobbefri! Vores trivsels- og antimobbepolitik tager udgangspunkt i vores vision.

Det er Østervangsskolens vision at skabe livsglade mennesker gennem:

Østervangsskolen er skolen for alle, hvor den enkeltes udvikling og læring inden for fællesskabets rammer er i centrum. Vi ønsker, at eleverne i løbet af skoletiden tilegner sig de forudsætninger, der er grundlaget for selvudvikling og for at skabe livsglæde og harmoni med sig selv og sine omgivelser.

Det betyder

Det betyder

Det betyder

 

Sådan forstår vi trivsel

Når det er rart at komme i skole, og man føler sig værdsat, accepteret og respekteret

Hvad er mobning?

Mobning handler grundlæggende om at være holdt udenfor fællesskabet. En elev bliver mobbet, når han eller hun gentagende gange over tid bliver udsat for trusler, hånende eller krænkende bemærkninger, udelukkelse fra fællesskabet eller fysisk vold fra en eller flere personer. Ovenstående kan både forekomme fysisk og digitalt.

 

Antimobbepolitik

At undgå mobning kræver en fælles indsats af alle parter, og det prioriteres højt at forebygge mobning.

Mobning kan være

 

Hvad forstår vi ved drilleri?

Hvad forstår vi ved konflikter?

Forventninger til den enkelte elev og klasse

Forventninger til forældrene

Forventninger til skolen

Uacceptable handlinger

Det kan være signal om mistrivsel når eleven

Forebyggelse

 

Øvrige tiltag

 

Elevhandleplan overfor mobning