Undervisning hos os

På Østervangsskolen er der udover normalundervisningen en række tilbud og muligheder for lærere og elever. Nogle af tilbuddene er med henblik på en udviddelse og styrkelse af normalundervisningen, andre er alternative tilbud, der skal tilgodese elever og klasser med særlige udfordringer.