Faktuelle oplysninger

Antal elever

  Antal elever: Elevtal

 

Gennemsnitskarakterer

  Karaktergennemsnit - UVM's side: Karakterer

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 02-03-2014:  45
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


  •  
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale