Velkommen til Østervangsskolen

SFO

Grønt flag

Fravær elever

Hvis dit barn er syg og ikke kommer i skole. Her er link til fraværssystemet  https://foraeldre.tabulex.net/